DATABASE PARIWISATA

  Rekanan

  SILSILAH KESULTANAN BANTEN

  Tawasul silsilah merupakan salah cara untuk mempermudah mendapat keilmuan sejarah, untuk kita semua.

  • Nabi Muhammad SAW

  • Fatimah Az-Zahra
  • Al-Husain putera Ali bin Abu Tholib dan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad
  • Al-Imam Sayyidina Hussain
  • Sayyidina ‘Ali Zainal ‘Abidin bin
  • Sayyidina Muhammad Al Baqir bin
  • Sayyidina Ja’far As-Sodiq bin
  • Sayyid Al-Imam Ali Uradhi bin
  • Sayyid Muhammad An-Naqib bin
  • Sayyid ‘Isa Naqib Ar-Rumi bin
  • Ahmad al-Muhajir bin
  • Sayyid Al-Imam ‘Ubaidillah bin
  • Sayyid Alawi Awwal bin
  • Sayyid Muhammad Sohibus Saumi’ah bin
  • Sayyid Alawi Ats-Tsani bin
  • Sayyid Ali Kholi’ Qosim bin
  • Muhammad Sohib Mirbath (Hadhramaut)
  • Sayyid Alawi Ammil Faqih (Hadhramaut) bin
  • Sayyid Amir ‘Abdul Malik Al-Muhajir (Nasrabad, India) bin
  • Sayyid Abdullah Al-’Azhomatu Khan bin
  • Sayyid Ahmad Shah Jalal @ Ahmad Jalaludin Al-Khan bin
  • Sayyid Syaikh Jumadil Qubro @ Jamaluddin Akbar Al-Khan bin
  • Sayyid ‘Ali Nuruddin Al-Khan @ ‘Ali Nurul ‘Alam
  • Sayyid ‘Umadtuddin Abdullah Al-Khan bin
  • Sunan Gunung Jati @ Syarif Hidayatullah Al-Khan

  SYARIF HIDAYATULLAH – SUNAN GUNUNG JATI berputera :

  1. Ratu Ayu Pembayun
  2. Pangeran Pasarean
  3. Pangeran Jaya Lelana
  4. Maulana Hasanuddin
  5. Pangeran Bratakelana
  6. Ratu Wianon
  7. Pangeran Turusmi

  PANGERAN HASANUDDIN – PANEMBAHAN SUROSOWAN (1552-1570) berputera :

  1. Ratu Pembayun
  2. Pangeran Yusuf
  3. Pangeran Arya Japara
  4. Pangeran Suniararas
  5. Pangeran Pajajara
  6. Pangeran Pringgalaya
  7. Pangeran Sabrang Lor
  8. Ratu Keben
  9. Ratu Terpenter
  10. Ratu Biru
  11. Ratu Ayu Arsanengah
  12. Pangeran Pajajaran Wado
  13. Tumenggung Wilatikta
  14. Ratu Ayu Kamudarage
  15. Pangeran Sabrang Wetan

  MAULANA YUSUF PANEMBAHAN PAKALANGAN GEDE (1570-1580) berputra :

  1. Pangeran Arya Upapati
  2. Pangeran Arya Adikara
  3. Pangeran Arya Mandalika
  4. Pangeran Arya Ranamanggala
  5. Pangeran Arya Seminingrat
  6. Ratu Demang
  7. Ratu Pecatanda
  8. Ratu Rangga
  9. Ratu Ayu Wiyos
  10. Ratu Manis
  11. Pangeran Manduraraja
  12. Pangeran Widara
  13. Ratu Belimbing
  14. Maulana Muhammad

  MAULANA MUHAMMAD PANGERAN RATU ING BANTEN (1580-1596) berputra :

  1. Pangeran Abdul Kadir

  SULTAN ABUL MAFAKHIR MAHMUD ‘ABDUL KADIR KENARI (1596-1651) berputra :

  1. Sultan ‘Abdul Maali Ahmad Kenari (Putra Mahkota)
  2. Ratu Dewi
  3. Ratu Ayu
  4. Pangeran Arya Banten
  5. Ratu Mirah
  6. Pangeran Sudamanggala
  7. Pangeran Ranamanggala
  8. Ratu Belimbing
  9. Ratu Gedong
  10. Pangeran Arya Maduraja
  11. Pangeran Kidul
  12. Ratu Dalem
  13. Ratu Lor
  14. Pangeran Seminingrat
  15. Ratu Kidul
  16. Pangeran Arya Wiratmaka
  17. Pangeran Arya Danuwangsa
  18. Pangeran Arya Prabangsa
  19. Pangeran Arya Wirasuta
  20. Ratu Gading
  21. Ratu Pandan
  22. Pangeran Wirasmara
  23. Ratu Sandi
  24. Pangeran Arya Jayaningrat
  25. Ratu Citra
  26. Pangeran Arya Adiwangsa
  27. Pangeran Arya Sutakusuma
  28. Pangeran Arya Jayasantika
  29. Ratu Hafsah
  30. Ratu Pojok
  31. Ratu Pacar
  32. Ratu Bangsal
  33. Ratu Salamah
  34. Ratu Ratmala
  35. Ratu Hasanah
  36. Ratu Husaerah
  37. Ratu Kelumpuk
  38. Ratu Jiput
  39. Ratu Wuragil

  PUTRA MAHKOTA SULTAN ‘ABDUL MA’ALI AHMAD, berputera:

  1. Abul Fath Abdul Fattah
  2. Ratu Panenggak
  3. Ratu Nengah
  4. Pangeran Arya Elor
  5. Ratu Wijil
  6. Ratu Puspita
  7. Pangeran Arya Ewaraja
  8. Pangeran Arya Kidul
  9. Ratu Tinumpuk
  10. Ratu Inten
  11. Pangeran Arya Dipanegara
  12. Pangeran Arya Ardikusuma
  13. Pangeran Arya Kulon
  14. Pangeran Arya Wetan
  15. Ratu Ayu Ingalengkadipura

  SULTAN AGENG TIRTAYASA -’ABUL FATH ‘ABDUL FATTAH (1651-1672) berputra :

  1. Sultan Haji
  2. Pangeran Arya ‘abdul ‘Alim
  3. Pangeran Arya Ingayudadipura
  4. Pangeran Arya Purbaya
  5. Pangeran Sugiri
  6. Tubagus Rajasuta
  7. Tubagus Rajaputra
  8. Tubagus Husaen
  9. Raden Mandaraka
  10. Raden Saleh
  11. Raden Rum
  12. Raden Mesir
  13. Raden Muhammad
  14. Raden Muhsin
  15. Tubagus Wetan
  16. Tubagus Muhammad ‘Athif
  17. Tubagus Abdul
  18. Ratu Raja Mirah
  19. Ratu Ayu
  20. Ratu Kidul
  21. Ratu Marta
  22. Ratu Adi
  23. Ratu Ummu
  24. Ratu Hadijah
  25. Ratu Habibah
  26. Ratu Fatimah
  27. Ratu Asyiqoh
  28. Ratu Nasibah
  29. Tubagus Kulon

  SULTAN ABU NASR ABDUL KAHHAR – SULTAN HAJI (1672-1687) berputra :

  1. Sultan Abdul Fadhl
  2. Sultan Abul Mahasin
  3. Pangeran Muhammad Thahir
  4. Pangeran Fadhludin
  5. Pangeran Ja’farrudin
  6. Ratu Muhammad Alim
  7. Ratu Rohimah
  8. Ratu Hamimah
  9. Pangeran Ksatrian
  10. Ratu Mumbay (Ratu Bombay)

  SULTAN ABUDUL FADHL (1687-1690) berputra :
  - Tidak Memiliki Putera

  SULTAN ABUL MAHASIN ZAINUL ABIDIN (1690-1733 ) berputra :

  1. Sultan Muhammad Syifa
  2. Sultan Muhammad Wasi’
  3. Pangeran Yusuf
  4. Pangeran Muhammad Shaleh
  5. Ratu Samiyah
  6. Ratu Komariyah
  7. Pangeran Tumenggung
  8. Pangeran Ardikusuma
  9. Pangeran Anom Mohammad Nuh
  10. Ratu Fatimah Putra
  11. Ratu Badriyah
  12. Pangeran Manduranagara
  13. Pangeran Jaya Sentika
  14. Ratu Jabariyah
  15. Pangeran Abu Hassan
  16. Pangeran Dipati Banten
  17. Pangeran Ariya
  18. Raden Nasut
  19. Raden Maksaruddin
  20. Pangeran Dipakusuma
  21. Ratu Afifah
  22. Ratu Siti Adirah
  23. Ratu Safiqoh
  24. Tubagus Wirakusuma
  25. Tubagus Abdurrahman
  26. Tubagus Mahaim
  27. Raden Rauf
  28. Tubagus Abdul Jalal
  29. Ratu Hayati
  30. Ratu Muhibbah
  31. Raden Putera
  32. Ratu Halimah
  33. Tubagus Sahib
  34. Ratu Sa’idah
  35. Ratu Satijah
  36. Ratu ‘Adawiyah
  37. Tubagus Syarifuddin
  38. Ratu ‘Afiyah Ratnaningrat
  39. Tubagus Jamil
  40. Tubagus Sa’jan
  41. Tubagus Haji
  42. Ratu Thoyibah
  43. Ratu Khairiyah Kumudaningrat
  44. Pangeran Rajaningrat
  45. Tubagus Jahidi
  46. Tubagus Abdul Aziz
  47. Pangeran Rajasantika
  48. Tubagus Kalamudin
  49. Ratu Siti Sa’ban Kusumaningrat
  50. Tubagus Abunasir
  51. Raden Darmakusuma
  52. Raden Hamid
  53. Ratu Sifah
  54. Ratu Minah
  55. Ratu ‘Azizah
  56. Ratu Sehah
  57. Ratu Suba/Ruba
  58. Tubagus Muhammad Said (Pg. Natabaya)

  SULTAN MUHAMMAD SYIFA’ ZAINUL ARIFIN (1733-1750) berputra :

  1. Sultan Muhammad ‘Arif
  2. Ratu Ayu
  3. Tubagus Hasannudin
  4. Raden Raja Pangeran Rajasantika
  5. Pangeran Muhammad Rajasantika
  6. Ratu ‘Afiyah
  7. Ratu Sa’diyah
  8. Ratu Halimah
  9. Tubagus Abu Khaer
  10. Ratu Hayati
  11. Tubagus Muhammad Shaleh

  SULTAN SYARIFUDDIN ARTU WAKIL (1750-1752 )
  - Tidak Berputera

  SULTAN MUHAMMAD WASI’ ZAINUL ‘ALIMIN (1752-1753)
  - Tidak Berputera

  SULTAN MUHAMMAD ‘ARIF ZAINUL ASYIKIN (1753-1773) berputra :

  1. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliyudin
  2. Sultan Muhyiddin Zainusholiohin
  3. Pangeran Manggala
  4. Pangeran Suralaya
  5. Pangeran Suramanggala

  SULTAN ABUL MAFAKHIR MUHAMMAD ALIYUDDIN (1773-1799) berputra :

  1. Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin
  2. Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II)
  3. Pangeran Darma
  4. Pangeran Muhammad Abbas
  5. Pangeran Musa
  6. Pangeran Yali
  7. Pangeran Ahmad

  SULTAN MUHYIDDIN ZAINUSHOLIHIN (1799-1801) berputra :

  1. Sultan Muhammad Shafiuddin

  Sultan Muhammad Ishaq Zainul Muttaqin (1801-1802)
  Sultan Wakil Pangeran Natawijaya (1802-1803)
  Sultan Agilludin (Sultan Aliyuddin II) (1803-1808)
  Sultan Wakil Pangeran Suramanggala (1808-1809)
  Sultan Muhammad Syafiuddin (1809-1813)
  Sultan Muhammad Rafiuddin (1813-1820)

  SEJARAH KEBUYUTAN BANTEN

  1. PRABU DEWARATU PULO PANAITAN
  2. PRABU LANGLANG BUANA GUNUNG LOR PULASARI
  3. PRABU MUNDING KALANGON PUNCAK MANIK GUNUNG LOR PULASARI
  4. PRABU SEDASAKTI TAJO POJOK
  5. PRABU MANDITI GUNUNG KARANG
  6. PRABU BANGKALENG CANGKANG
  7. NYAIMAS RATU WIDARA PUTIH SERAM TENGAH LAUTAN
  8. NYAIMAS DJONG
  9. KYAI AGUS DJU
  10. INDRA KUMALA GUNUNG KARANG PEPITU PAKUAN
  11. MANIK KUMALA SUNGAI CIUJUNG

  SEJARAH PERGURUAN PARA WALI TANAH BANTEN

  1. SYEIKH MUHAMMAD SHOLEH GUNUNG SANTRI CILEGON
  2. SYEIKH MUHAMMAD SHIHIB TAGAL PAPA MENGGER
  3. SYEIKH ABDUL RO ’UF PARAJAGATI CINGENGE
  4. SYEIKH ABDUL GHANI MENES
  5. SYEIKH MAHDI CARINGIN LABUAN
  6. SYEIKH ABDURROHMAN ASNAWI CARINGIN LABUAN
  7. SYEIKH WALI DAWUD CINGINDANG LABUAN
  8. SYEIKH KIYAI MACHDUM ABDUL DJALIL KALIMAH BARRONI GUNUNG RAMA SUKOWATI LABUAN
  9. SYEIKH CINDRAWULUNG GUNUNG SINDUR TANGERANG
  10. SYEIKH HAJI KAISAN
  11. SYEIKH HAJI SILAIMAN GUNUNG SINDUR
  12. SYEIKH KANJENG KYAI DALEM MUSTOFA GUNUNG SINDUR
  13. SYEIKH KYAI BAGUS ATIK SULAIMAN CHOLIQ SERPONG
  Comments